Δίκτυο Συμβούλων Μηχανικών

Πραγματογνωμοσύνες

Η ανάγκη για πραγματογνωμοσύνη προκύπτει λόγω ύπαρξης διαφωνίας μεταξύ δύο μερών σε κάποιο θέμα.

Ξεκινάει από κάποια τεχνική αμφισβήτηση και καταλήγει στην διεκδίκηση-απαίτηση αποζημίωσης.

Το γραφείο μας έχει μεγάλη εμπειρία στην διενέργεια πραγματογνωμοσυνών και έχει λάβει μέρος σε εξειδικευμένο σεμινάριο του ΤΕΕ.

Η διαδικασία ξεκινάει με την αυτοψία και την συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων, εγγράφων, συμβολαίων, κλπ.

Σε συνεργασία με συμβολαιογράφους, δικηγόρους, φοροτεχνικούς αλλά και με εξειδικευμένα εργαστήρια (ποιότητας - αντοχής υλικών κλπ) ερευνόνται καταρχήν τα αίτια.

Κατόπιν εξετάζοντας του όρους του ασφαλιστήριου συμβολαίου ή μισθωτηρίου σας προκύπτει το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης.

Αναζήτηση

Χάρτης ιστοτόπου

Τελευταία Νέα

Νέα παράταση 2 μηνών στο Ν4178/13

Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στο ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 174)
για 2 μήνες δηλαδή έως τις 23/9/2017.