Η ανάγκη για πραγματογνωμοσύνη προκύπτει λόγω ύπαρξης διαφωνίας μεταξύ δύο μερών σε κάποιο θέμα.

Ξεκινάει από κάποια τεχνική αμφισβήτηση και καταλήγει στην διεκδίκηση-απαίτηση αποζημίωσης.

Το γραφείο μας έχει μεγάλη εμπειρία στην διενέργεια πραγματογνωμοσυνών και έχει λάβει μέρος σε εξειδικευμένο σεμινάριο του ΤΕΕ.

Η διαδικασία ξεκινάει με την αυτοψία και την συλλογή όλων των απαραίτητων στοιχείων, εγγράφων, συμβολαίων, κλπ.

Σε συνεργασία με συμβολαιογράφους, δικηγόρους, φοροτεχνικούς αλλά και με εξειδικευμένα εργαστήρια (ποιότητας - αντοχής υλικών κλπ) ερευνόνται καταρχήν τα αίτια.

Κατόπιν εξετάζοντας του όρους του ασφαλιστήριου συμβολαίου ή μισθωτηρίου σας προκύπτει το πόρισμα της πραγματογνωμοσύνης.

© 2017 Δίκτυο Συμβούλων Μηχανικών. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper