Έλεγχος στατικής επάρκειας κτιρίου γραφείων

Η μελέτη έχει ώς αντικείμενο τον έλεγχο στατικής επάρκειας υφισταμένου κτιρίου γραφείων και καταστημάτων από Ο/Σ το οποίο κατασκευάστηκε στις αρχές της δεκαετίας του '90. 

Το κτίριο αποτελείται από 4 υπέργειες στάθμες (Ισόγειο, Ημιώροφος, 1ος και 2ος όροφος) και μία υπόγεια στάθμη. Η ανέγερση έγινε το 1991-1992 και έχει μεικτή χρήση. Συγκεκριμένα το υπόγειο έχει χρήση αποθηκών και γραφείων, το ισόγειο καταστημάτων και συνεργείου και οι υπόλοιπες στάθμες γραφείων. Το υπόγειο επικοινωνεί με τον περιβάλλοντα χώρο μέσω ράμπας Ο/Σ.

Το κτίριο είναι σε καλή κατάσταση χωρίς εμφανείς βλάβες και ρωγμές στον φέροντα οργανισμό. Εμφανίζει κανονικότητα στην διάταξη των φερόντων στοιχείων. Ο φέροντας οργανισμός (φ.ο.) αποτελείται από πλαισιακές κατασκευές υποστυλωμάτων και ζυγωμάτων.

Οι πλάκες είναι συμπαγείς εκτός από τμήμα της οροφής ισογείου η οποία είναι δοκιδωτή τύπου sandwich.

 Η διαδικασία που ακολουθήθηκε είναι η εξής:

  •         Αναζητήθηκε η εγκεκριμένη μελέτη του κτιρίου η οποία περιλαμβάνει τα σχέδια των ξυλοτύπων όλων των ορόφων, το τεύχος υπολογισμού με τις παραδοχές καθώς και η γεωτεχνική μελέτη η οποία είχε πραγματοποιηθεί κατά την πρώτη μελέτη ανέγερσης του κτιρίου.
  •          Πραγματοποιήθηκε γεωμετρική αποτύπωση των θέσεων και των διαστάσεων όλων των μελών που ήταν αυτό εφικτό.
  • Πραγματοποιήθηκαν διερευνητικοί έλεγχοι με σκοπό τον προσδιορισμό των ιδιοτήτων σκυροδέματος και οπλισμού του φέροντος οργανισμού.
  • Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν έμμεσοι έλεγχοι σκυροδέματος σε όλες τις στάθμες του κτηρίου ως εξής:

διανοίχθηκαν περιοχές ελέγχου (απομάκρυνση σοβά ή καθαρισμός επιφανειών εμφανών σκυροδεμάτων σε περιοχές επί των στοιχείων του Φ.Ο. διαστάσεων περίπου 30×40cm) και διεξήχθησαν μη καταστροφικοί ή ελάχιστα καταστροφικοί έλεγχοι (Κρουσιμετρήσεις, Εξόλκευση Ήλων, Υπερηχογραφήσεις), . Για την αποτύπωση των οπλισμών εφαρμόστηκε η μέθοδος της μαγνητικής σάρωσης (Μαγνητογραφήσεις). Για τη βαθμονόμηση των οργάνων πραγματοποιήθηκε λήψη πέντε (5) πυρήνων, κατανεμημένων ομοιόμορφα στις στάθμες του κτηρίου. Με χρήση φαινολοφθαλεΐνης εκτιμήθηκε το βάθος ενανθράκωσης του σκυροδέματος.

  •          Έγινε επίλυση του προσομειώματος  του κτιρίου σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ελέγχων αλλά και με βάση την αρχική εγκεκριμένη μελέτη του κτιρίου.
  •         Ελέγχθηκε η επάρκεια των μελών του κτιρίου.

 Οι διατάξεις που εφαρμόσθηκαν είναι οι εξής:

ΦΕΚ1418 της 17/7/2008

Φ.Ε.Κ. 798 της 19/11/1986

υπουργική απόφαση 5172 της 18/10/1999

τροποποιήσεις / συμπληρώσεις που δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 66 της 26/1/2001

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε με τον Αντισεισμικό κανονισμό του 1985 (Συμπλήρωση Αντισεισμικού Κανονισμού ΦΕΚ2398/16.4.1984 όπως και η αρχική μελέτη) και με τον ΕΚΩΣ θεωρώντας την σεισμική φόρτιση πολλαπλασιασμένη με συντελεστή ίσο με 1.75 (έτσι ώστε να καλυφθεί η διαφορά των επιτρεπομένων τάσεων και των μεθόδων της συνολικής αντοχής).

 

 

 

© 2020 Δίκτυο Συμβούλων Μηχανικών. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Το neteng.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σας. Εφόσον συνεχίσετε, συμφωνείτε με την χρήση των cookies από εμάς. Περισσότερα