Ενεργειακή επιθεώρηση κτιρίων

Η ενεργειακή επιθεώρηση θεσμοθετήθηκε με τον Ν.3661/2008 και αποσκοπεί:

α) στην εκτίμηση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου ανά τελική χρήση (θέρμανση, ψύξη, αερισμός, φωτισμός, ΖΝΧ) και συνολικά,

β) στην ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου,

γ) στην έκδοση του ΠΕΑ,

δ) στη σύνταξη συστάσεων προς τον ιδιοκτήτη/χρήστη για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου του.

Η ενεργειακή επιθεώρηση και η έκδοση του ΠΕΑ γίνεται από Ενεργειακούς Επιθεωρητές, εγγεγραμμένους στο προβλεπόμενο από την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του ν. 3661/08, Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του ν. 3661/2008.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) κτιρίων έχει 10ετή ισχύ και απαιτείται στις παρακάτω περιπτώσεις :

α) μόλις ολοκληρωθεί η κατασκευή νέου κτιρίου,
β) μόλις ολοκληρωθεί η ριζική ανακαίνιση υφισταμένου κτιρίου,

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης αποτελεί το πρώτο βήμα για το πρόγραμμα Εξοικονομω.

γ) σε αγοραπωλησίες ακίνητων με καθαρό εμβαδό από 50τμ και πάνω από 09/01/11 (εξαιρούνται κτίρια με χρήσεις: βιομηχανίας, βιοτεχνίας, εργαστηρίου, αποθήκης, στάθμευσης αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών καυσίμων).

Για την διενέργεια της ενεργειακής επιθεώρησης παρέχονται από τον ιδιοκτήτη του κτιρίου στον ενεργειακό επιθεωρητή τα παρακάτω στοιχεία:

  • Πλήρη στοιχεία του ιδιοκτήτη (Διεύθυνση,Τ.Κ. Δήμος, Τηλέφωνο, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Νομός, Δημοτικό διαμέρισμα κτλ.)
  • Αντίγραφο Τίτλου ιδιοκτησίας
  • Αντίγραφο ΚΑΕΚ (Αριθμός Κτηματολογίου)
  • Αντίγραφο Κατόψεων του χώρου
  • Αντίγραφο Τοπογραφικού (εφόσον είναι διαθέσιμο)
  • Αντίγραφο οικοδομικής αδείας (για άδειες μετά το 1983)
  • Φύλλο συντήρησης κεντρικής θέρμανσης
  • Μελέτη θερμομόνωσης για κτίρια μετά το 1980 (εφόσον είναι διαθέσιμη)

Δεν αποτελεί υποχρέωση του Ενεργειακού Επιθεωρητή η ακριβής αποτύπωση του προς επιθεώρηση κτιρίου.

Στον επιθεωρητή παρέχεται η δυνατότητα επίσκεψης των εσωτερικών κοινόχρηστων και ιδιόκτητων προς επιθεώρηση χώρων.

Καθορίζεται σύστημα ελάχιστων νόμιμων αμοιβών των Ενεργειακών Επιθεωρητών Κτιρίων για τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων σε κτίρια σύμφωνα με το Π.Δ.100 – ΦΕΚ177 - 6/10/2010, ως εξής:

α) Για κτίρια ή τμήματα κτιρίων όλων των χρήσεων εκτός της κατοικίας:

− έως 1000 τ.μ., η αμοιβή καθορίζεται σε 2,5 ευρώ ανά τ.μ. επιφανείας του κτιρίου και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 300 ευρώ.

− άνω των 1000 τ.μ., η αμοιβή καθορίζεται σε 2,5 ευρώ ανά τ.μ. επιφανείας του κτιρίου, για τα πρώτα 1000 τ.μ. και για τα υπολειπόμενα τετραγωνικά μέτρα η αμοιβή καθορίζεται σε 1,5 ευρώ ανά τ.μ.

β) Για κτίρια ή τμήματα κτιρίων (οριζόντιες ή κάθετες ιδιοκτησίες) με χρήση κατοικίας:

− για κτίρια πολλών ιδιοκτησιών, όταν η επιθεώρηση αφορά στο σύνολο του κτιρίου η αμοιβή καθορίζεται σε 1,0 ευρώ ανά τ.μ. επιφανείας του κτιρίου και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 200 ευρώ.

− για κτίρια πολλών ιδιοκτησιών, όταν η επιθεώρηση αφορά σε τμήμα κτιρίου (ξεχωριστή ιδιοκτησία) η αμοιβή καθορίζεται σε 2,0 ευρώ ανά τ.μ. επιφανείας του κτιρίου και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 150 ευρώ.

− για μονοκατοικία η αμοιβή καθορίζεται σε 1,5 ευρώ ανά τ.μ. επιφανείας του κτιρίου και δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 200 ευρώ.

Στα παραπάνω ποσά δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.

© 2018 Δίκτυο Συμβούλων Μηχανικών. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

Το neteng.gr χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει τη διαδικτυακή εμπειρία σας. Εφόσον συνεχίσετε, συμφωνείτε με την χρήση των cookies από εμάς. Περισσότερα