Βεβαιώσεις μεταβίβασης ακινήτων

Σύμφωνα με το νόμο 4041/2011 και πλέον με το νέο νόμο 4178/13 για οποιαδήποτε δικαιοπραξία (πλην της αποδοχής κληρονομιάς) ακινήτου, απαιτείται βεβαίωση περί μη αυθαιρέτου η οποία εκδίδεται μετά από αυτοψία μηχανικού. Ο μηχανικός ελέγχει το ακίνητο σε σχέση με τα σχέδια της Οικοδομικής Άδειας, αν πρόκειται για κτίριο, ή αν υπάρχει κατασκευή σε οικόπεδο, αγροτεμάχιο και αν πληρούνται οι προϋποθέσεις του Νόμου τότε και μόνο εκδίδει την βεβαίωση περί μη αυθαιρέτου.

© 2017 Δίκτυο Συμβούλων Μηχανικών. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper