Δίκτυο Συμβούλων Μηχανικών

Υπηρεσίες

Παρέχουμε ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών σε ό,τι αφορά μελέτες και έκδοση αδειών, όπως:

Στο στάδιο της Μελέτης:

Έκδοση οικοδομικών αδειών και αδειών ίδρυσης και λειτουργίας βιομηχανιών-καταστημάτων

Συγκεκριμένα εκπονούμε:

·Αρχιτεκτονικές μελέτες.

·Στατικές μελετές, καθώς και ειδικές μελέτες όπως αποτίμηση φέρουσας ικανότητας κατασκευών, ενισχύσης υφιστάμενης κατασκευής και στατικές μελέτες βιομηχανιών-ειδικών θεμελιώσεων μηχανών κλπ.

·Τοπογραφικά διαγράμματα.

·Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες.

            ·Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α)

·Βεβαιώσεις για μεταβιβάσεις ακινήτων σύμφωνα με τον Ν4178/2013 και υπαγωγή του ακινήτου σας σε περίπτωση που έχει αυθαίρετες κατασκευές-χρήσεις προς τακτοποίηση.

Υπηρεσίες προς υποψήφιους επενδυτές:

·Τεχνοοικονομικές μελέτες (business plan)

·Μελέτες logistics, σε ότι αφορά εκτίμηση αποθηκευτικών αναγκών για νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις και εκπόνηση χωροταξικής μελέτης (master layout) για νέες ή υφιστάμενες κατασκευές

                ·Έρευνα αγοράς για ανεύρεση χώρων για την εγκατάσταση της επιχείρησης.

                 ·Υποστήριξη στην αίτηση για υπαγωγή στην Ενίσχυση ΜΜΕ στο ΕΣΠΑ (2007-2013) , σύνταξη φακέλου, παρακολούθηση έργου, διεκπεραίωση αίτησης

            ·Αναλαμβάνουμε την μελέτης σκοπιμότητας και βιωσιμότητας για τον υποψήφιο επενδυτή που θα θελήσει να ενταθεί στο Νέο Αναπτυξιακό νόμο 2013, με επιλέξιμη τη δαπάνη της μελέτης 

            · Παροχή υποστήριξης σε αυτοχρηματοδοτούμενα και συγχρηματοδοτούμενα έργα (PPP,PFI)

 

Στο στάδιο της κατασκευής:

Επίβλεψη-παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην κατασκευή (project management):

·Εκπόνηση προϋπολογισμού έργου.

·Κατάστρωση χρονοδιαγράμματος.

·Οργάνωση συνεργείων.

·Ολοκλήρωση κατασκευής έργου από τα θεμέλια μέχρι την παράδοση.

·Ανακαινίσεις κατοικιών, γραφείων, καταστημάτων και εκσυγχρονισμοί βιομηχανιών.

·Υπηρεσίες συμβούλων πολυκατοικιών, πραγματογνωμοσύνες.

 

Το Δίκτυο Συμβούλων Μηχανικών έχει την δυνατότητα να παραδώσει έργα με το "κλειδί στο χέρι".

Εκπονούμε την μελέτη εκτίμησης των αναγκών της επιχείρησης ή του ιδιώτη και κατόπιν όλες τις απαραίτητες μελέτες και εκδίδονται οι απαιτούμενες από τον νόμο άδειες. Κατόπιν αναλαμβάνουμε την κατασκευή με την μέθοδο turn-key project.

Ειδικές Εργασίες:

Αναλαμβάνουμε ειδικές εργασίες σε ύψος όπου οι συμβατικές τεχνικές είναι ανεπαρκείς ή αντιοικονομικές, με τη μέθοδο του rope access.

Δωμάτια Πανικού, Καταφύγια, Κρυφά Διαμερίσματα

Αναζήτηση

Χάρτης ιστοτόπου

Τελευταία Νέα

Νέα παράταση 2 μηνών στο Ν4178/13

Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στο ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 174)
για 2 μήνες δηλαδή έως τις 23/9/2017.