Δίκτυο Συμβούλων Μηχανικών

Μετάβαση από το Ν.4178/13 στο νέο νόμο των Αυθαιρέτων

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Η διαβούλευση για το νέο νόμο αυθαιρέτων έχει ολοκληρωθεί. Αυτή τη στιγμή το ΥΠΕΚΑ αποκωδικοποιεί τις παρατηρήσεις, κάποιες από τις οποίες ενδέχεται να ενσωματώσει στην τελική μορφή του κειμένου.

Η γενικότερη κατεύθυνση του νέου νόμου μέσα από το νομοσχέδιο είναι η συμβολή να ν’ αντιμετωπισθεί η πολυδιάσπαση αρμοδιοτήτων και η πολυνομία, δημιουργώντας μια σταθερή βάση γύρω από την οποία θα μπορεί κανείς να αντλεί πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η οποιαδήποτε πολεοδομική πράξη ,είτε αυτή είναι μια ατομική πράξη όπως μια οικοδομική άδεια, είτε είναι ένα πολεοδομικό σχέδιο που αφορά μια ολόκληρη περιοχή, ενώ εξασφαλίζει την χρηματοδότηση του με  το 25% των νέων προστίμων. Ουσιαστικά ένα μεγάλο μέρος των προστίμων επιστρέφει πίσω στον πολίτη καταργώντας έτσι σε μεγάλο βαθμό τον εισπρακτικό χαρακτήρα των παλαιότερων νόμων.

Τα πρόστιμα θα είναι πλέον μικρότερα και μάλιστα τα παράβολα θα μειωθούν κατά 50%.

Υπάρχουν πολλά σημεία τα οποία λύνουν προβλήματα και αδυναμίες των παλαιότερων νόμων αυθαιρέτων όπως για παράδειγμα το θέμα της συναίνεσης σε πολυκατοικίες που κρατούσαν σε καθεστώς ομηρίας ιδιοκτήτες που πράγματι δεν είχαν ευθύνη.

Ένα γκρίζο σημείο είναι η απαίτηση για στατική μελέτη επάρκειας ή οποία στην παρούσα συγκυρία μάλλον αποτρεπτικά θα λειτουργήσει ως προς την ανταπόκριση του νόμου.

Η μετάβαση από το Ν.4178/13 στο νέο νόμο θα γίνει, σύμφωνα πάντα με το νομοσχέδιο, υποχρεωτικά για τις δηλώσεις που δεν έχουν υποβληθεί όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ.

Η μετάβαση δεν θα είναι υποχρεωτική για όσες δηλώσεις έχουν ολοκληρωθεί πλήρως. Πάντως σε κάθε περίπτωση εάν κρίνεται από το μηχανικό σε συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη πως είναι συμφέρουσα η μετάβαση στο νέο νόμο από οικονομικής αλλά και όχι μόνο άποψης, θα δίνεται αυτή η δυνατότητα με συμψηφισμό των ήδη καταβληθέντων προστίμων.

Αναζήτηση

Χάρτης ιστοτόπου

Τελευταία Νέα

Νέα παράταση 2 μηνών στο Ν4178/13

Παράταση προθεσμίας υπαγωγής στο ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης - Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 174)
για 2 μήνες δηλαδή έως τις 23/9/2017.